Miten haen päätökseen muutosta?

Muutoksenhakuelimet

Jos olet tyytymätön Työttömyysvakuutusrahaston eli TVR:n antamaan omavastuumaksuasiaa koskevaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla päätöksestä Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voit hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen et voi hakea muutosta.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus TVR:lle 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. TVR katsoo työnantajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen valtion kirjanpitoyksikön tai kunnan tietoon päätöksen saapumispäivänä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ja valituksen tekemisestä postitetaan työnantajalle päätöksen liitteenä.

Omavastuumaksupäätöksen itseoikaisu

Jos TVR hyväksyy kaikilta osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, se antaa asiasta oikaisupäätöksen.

Jos TVR ei voi oikaista valituksen kohteena olevaa päätöstä vaatimusten mukaisesti uudella päätöksellä, se toimittaa valituksen muutoksenhakuasteeseen käsiteltäväksi.

Päivitetty 2.1.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358