Työsuhteen päättämisen vaikutus maksuvelvollisuuteen

Työsuhteen irtisanomisen tai lomauttamisen lisäksi työnantaja voi olla omavastuumaksuvelvollinen tilanteissa, joissa se on jollakin tavalla myötävaikuttanut henkilön työsuhteen päättymiseen.

Esimerkiksi jos työnantaja maksaa henkilölle työsuhteen päättymiseen liittyvän taloudellisen etuuden, voi tämä olla osoitus siitä, että työnantaja on myötävaikuttanut työsuhteen päättymiseen, vaikka työntekijä olisikin itse irtisanonut työsuhteensa. Myös tilanteissa, joissa työsuhde päätetään yhteisymmärryksessä sopimuksella, voi olla kyse myötävaikutuksesta.

Jos työntekijä irtisanoutuu lomautuksen kestettyä vähintään 200 päivää, työnantajan katsotaan myötävaikuttaneen työntekijän päätökseen irtisanoutua. 

Jos työsuhteen päättymissyy on epäselvä, Työttömyysvakuutusrahasto voi pyytää omavastuumaksuasian ratkaisemiseksi selvitystä työsuhteen päättymisestä työnantajan lisäksi myös työntekijältä itseltään.

Päivitetty 29.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358