Valtion virastojen työttömyysvakuutusmaksut

Valtion virasto työnantajana pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun jokaisen työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja tilittää vakuutusmaksun toteutuneiden palkkasummien mukaan neljä kertaa vuodessa Työttömyysvakuutusrahastolle eli TVR:lle.

Valtion virastot eivät ole velvollisia maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksua. Valtion palveluksessa olevan henkilöstön palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998).

Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun palkansaajilta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja vastaa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta TVR:lle.

Vuodesta 2016 alkaen

Vuoden 2016 alusta työttömyysvakuutusmaksun piiriin kuuluvat mm. seuraavat palvelussuhteet:

  1. valtion virkamieslain (750/1994) mukainen virkasuhde
  2. eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa (1197/2003) tarkoitettu virkamies
  3. tasavallan presidentin kanslian virkamies, eduskunnan oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamies
  4. muu lakiin perustuva julkisoikeudellinen virkasuhde.

Vuosi 2015 ja sitä aiemmat vuodet

31.12.2015 asti valtion virastojen palveluksessa olevat henkilöt ovat työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia silloin, kun heitä koskee työnantajan järjestämä pakollinen (608/1948) tai valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/1990) nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu tapaturmasuoja.

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

  • alle 17-vuotias henkilö (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
  • 65 vuotta täyttänyt henkilö (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun)

Lue lisää

Maksun perusteena olevat palkat

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358