Maksun perusteena olevat palkat

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana pidetään työ- ja virkasuhteessa saatua palkkaa, tulospalkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä.

Ilmoitettavia palkkoja ovat esimerkiksi

  • kuukausi-, tunti- ja urakkapalkka
  • luontoisedut verotusarvon suuruisina
  • vuosiloma-palkka ja lomaraha
  • ikälisät ja vuorotyölisät
  • sairausajan palkka sekä
  • ulkomaantyöstä vakuutuspalkka.

Verovapaista kustannusten korvauksista (esim. verovapaat päivärahat ja verovapaat matkakustannusten korvaukset) ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta. Ilmoitettaviin palkkoihin eivät kuulu myöskään vahingonkorvaukset ja vahingonkorvauksen luonteiset suoritukset.

Lue lisää

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat palkat

Päivitetty 24.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358