Työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohdan vaikutus

Työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisajan kuluminen

Työnantajan palkkasumman lisäksi omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa henkilölle maksettavan työttömyyspäivärahan määrä sekä se, kuinka pitkältä ajalta maksetut työttömyyspäivärahat kuuluvat työnantajan katettaviksi.

Työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisaika kuluu noin kahdessa vuodessa, jos henkilölle maksetaan työttömyyspäivärahaa koko ajan yhdenjaksoisesti. Jos työttömyyspäivärahan maksatukseen tulee taukoja, jolloin henkilölle ei makseta työttömyyspäivärahaa, siirtyy 500 päivän enimmäisajan täyttyminen. Tämä taas siirtää henkilön lisäpäiväoikeuden alkamista.

Esimerkkejä tilanteista, jolloin henkilölle ei makseta työttömyyspäivärahaa:

  • henkilölle on maksettu taloudellinen etuus, joka tulee työttömyysturvalain mukaan jaksottaa
  • henkilö on sairauslomalla, jonka ajalta hänelle maksetaan sairauspäivärahaa tai muuta työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa tukea
  • henkilö työllistyy uudelleen
  • henkilö on ollut koulutuksessa, jonka ajalta hänelle on maksettu koulutustukea.

Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus

Jos henkilölle maksetaan työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus, joka tulee työttömyysturvalain mukaan jaksottaa, se estää työttömyyspäivärahan maksamisen jaksotusajalta.

Taloudellisen etuuden maksaminen vaikuttaa mm. siihen, milloin henkilö siirtyy työttömyysturvan lisäpäiville. Siten se vaikuttaa myös työnantajan omavastuumaksuun, kun omavastuumaksu peritään lisäpäivämenosta.

On mahdollista, että henkilö ei ilman taloudellista etuutta ehtisi saada oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin ennen työttömyysturvalaissa säädetyn iän täyttymistä, mutta taloudellisen etuuden maksamisen ja sen jaksottamisen seurauksena laissa vaadittu ikä täyttyy ja henkilö saa oikeuden työttömyysturvan lisäpäiviin.

Työttömyysturvalain mukaan jaksotettava taloudellinen etuus siirtää henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohtaa ja vaikuttaa siten omavastuumaksun määrään myös niissä tilanteissa, kun omavastuumaksu peritään työttömyyspäivärahamenosta.

Päivitetty 29.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358