Mikä on työnantajan omavastuumaksu?

Työnantaja voi olla velvollinen maksamaan omavastuumaksun, jos se on irtisanonut tai lomauttanut ikääntyneen työntekijän ja hän on jäänyt pitkäaikaisesti työttömäksi tai lomautetuksi. Omavastuumaksuilla rahoitetaan irtisanomisista ja lomautuksista aiheutuneita työttömyysetuusmenoja.

Omavastuumaksu koskee työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää sille vuosittain asetetun alarajan.

Työnantaja voi olla omavastuumaksuvelvollinen tilanteissa, joissa työntekijä on saanut työttömyyskassasta tai Kelasta oikeuden niin kutsuttuihin työttömyysturvan lisäpäiviin. Tällöin omavastuumaksu peritään ns. työntekijän lisäpäivämenosta. Lisäksi omavastuumaksuja peritään henkilölle todellisuudessa maksetusta työttömyyspäivärahamenosta.

Taustatietoa omavastuumaksusta

Hallitus päätti vuonna 2005 tehdyn työeläkeuudistuksen yhteydessä työttömyyseläkkeen lakkauttamisesta. Osana uudistusta päätettiin, että työttömyyseläkkeen sijasta ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän toimeentulosta huolehditaan työttömyysturvan lisäpäiväoikeudella.

Työttömyysvakuutusrahasto on osana lisäpäiväoikeuden rahoitusta perinyt työnantajilta omavastuumaksuja vuodesta 2009 alkaen. 

Omavastuumaksu perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta.

Lisätietoja työttömyysturvasta

Lisätietoja perusturvasta saat Kelan verkkosivuilta ja ansioturvasta Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) verkkosivuilta.

Päivitetty 29.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358