Miten omavastuumaksut lasketaan?

Omavastuumaksuprosentti

Omavastuumaksun suuruus määräytyy työnantajan omavastuumaksuprosentin perusteella. Omavastuumaksuprosentti taas määräytyy työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumman perusteella.

Omavastuumaksuprosentti kasvaa lineaarisesti työnantajan palkkasumman perusteella. Vuosina 1950–1956 syntyneiden henkilöiden osalta omavastuumaksuprosentti on 0–80 %. Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneiden henkilöiden osalta omavastuumaksuprosentti on 0–90 %.

Omavastuumaksuprosentin laskeminen

1) Jos työnantajan palkkasumma on pienempi kuin palkkasumman alaraja, omavastuumaksuprosentti on 0.

2) Jos työnantajan palkkasumma on suurempi kuin täyden omavastuun palkkasummaraja, omavastuumaksuprosentti on 80 tai 90.

3) Jos työnantajan palkkasumma on suurempi kuin palkkasumman alaraja, mutta palkkasumma on kuitenkin alle täyden omavastuun rajan, omavastuumaksuprosentti lasketaan kaavalla:

Yllä olevassa kaavassa työnantajan palkkasummasta vähennetään kyseisen vuoden palkkasumman alaraja. Saatu tulos jaetaan kyseisen vuoden täyden omavastuun palkkasumman rajalla, josta on vähennetty kyseisen vuoden palkkasumman alaraja. Tulos kerrotaan 80:llä tai 90:llä (täyden omavastuumaksuprosentin raja).

Omavastuumaksuarvion sekä omavastuumaksuprosentin voit laskea myös omavastuumaksulaskurilla.

Maksuvelvoitepäivien lukumäärä

Omavastuumaksun määrään vaikuttaa omavastuumaksuprosentin lisäksi myös se, kuinka pitkältä ajalta henkilölle maksetut työttömyyspäivärahat kuuluvat työnantajan katettaviksi sekä henkilölle maksetun työttömyyspäivärahan määrä.

Omavastuumaksu lasketaan kaavalla:

Kun omavastuumaksu peritään lisäpäivämenosta, on maksuvelvoitepäivien lukumäärä arkipäivien (ma-pe) lukumäärä ensimmäisestä lisäpäivästä henkilön 63-vuotispäivään asti, kuitenkin aina vähintään 258 päivää (21,5 päivää kuukaudessa).

Kun omavastuumaksu peritään työttömyyspäivärahamenosta, on omavastuumaksun perusteena henkilölle todellisuudessa maksetun etuuden määrä työsuhteen päättymisestä henkilön 63-vuotispäivään asti, tai siihen asti, kun henkilö on siirtynyt eläkkeelle 62 vuotta täytettyään.

Henkilön ansiopäivärahan määrä

Voit laskea arvion henkilön ansiopäivärahan määrästä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) verkkosivuilta löytyvällä laskurilla.

Omavastuumaksun määrää laskettaessa käytetään aina ansiopäivärahan suuruista etuuden määrää riippumatta siitä, onko henkilö saanut työttömyyspäivärahan ansiosidonnaisena vai ei.

Päivitetty 29.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358