Työnantajan palkkasumman vaikutus omavastuumaksuun

Omavastuumaksu koskee työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää sille vuosittain asetetun alarajan. Alarajalla omavastuumaksu on nolla. Siitä omavastuumaksu kasvaa lineaarisesti täyden omavastuun palkkasummarajalle. Määräävää on työsuhteen irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden palkkasumma tai lomautusilmoituksen antamisvuotta edeltäneen vuoden palkkasumma.

Palkkasummarajat vuosittain omavastuumaksuasioissa

PalkkasummavuosiAlaraja (€)Täyden omavastuun raja (€)
2004 1 500 000 24 000 000
2005 1 542 000 24 672 000
2006 1 594 500 25 512 000
2007 1 650 000 26 400 000
2008 1 686 000 26 976 000
2009 1 788 000 28 608 000
2010 1 846 500 29 544 000
2011 1 879 500 30 072 000
2012 1 936 500 30 984 000
2013 1 990 500 31 848 000
2014 1 990 500 31 848 000
2015 2 025 000

32 400 000

2016 2 044 500

32 712 000

2017 2 059 500

32 952 000

2018 2 083 500

33 336 000

Fuusioiden vaikutus yrityksen palkkasummaan

Jos yrityksessä on tapahtunut sulautumisia työsuhteen irtisanomisvuonna ennen irtisanomispäivää tai irtisanomisvuotta edeltävänä vuonna, omavastuumaksun suuruus määräytyy sulautuneiden yritysten yhteenlaskettujen, irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden työttömyysvakuutusmaksun perusteena olleiden palkkasummien perusteella.

Tämä koskee myös niitä tilanteita, joissa työnantajaan on sulautunut yrityksiä lomautusilmoituksen antamisvuonna ennen lomautusilmoituspäivää tai lomautusilmoituksen antamisvuotta edeltävänä vuonna.

Sulautuneet yritykset muodostavat yhdessä työnantajan sen jälkeen, kun sulautuminen on merkitty kaupparekisteriin.

Valtiotyönantajan palkkasumma

Valtiotyönantajan omavastuumaksun perusteena olevana palkkasummana käytetään kirjanpitoyksikön tai liikelaitoksen palkansaajamaksun palkkasummaa.

Omavastuumaksuprosentin sekä arvion omavastuumaksun suuruudesta voit laskea itse omavastuumaksulaskurilla. Tutustu myös esimerkkeihin omavastuumaksun määräytymisestä.

Päivitetty 21.12.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358