Työttömyysvakuutusrahaston verkkosivut ovat pois käytöstä huoltotyön vuoksi 25.3. klo 9.00 - 12.00. Sähköinen asiointipalvelu on pois käytöstä 25.3.-26.3. klo 9.00 alkaen. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

Omavastuumaksusta vapautumisperusteet

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan omavastuumaksua, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta.
  • Työsuhde on päättynyt ennen kuin henkilö on täyttänyt 56 vuotta.
  • Työsuhde on irtisanottu tai purettu sellaisesta työntekijästä johtuvasta syystä, joka on muu kuin terveydellinen.
  • Työntekijä on omasta aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävaikutusta irtisanoutunut.
    • Myötävaikutusta voivat olla esim. erilaiset työntekijälle myönnettävät tukipaketit, kultaiset kädenpuristukset ja erorahat.
    • Myös tilanteissa, joissa työntekijä irtisanoutuu, kun lomautus on jatkunut vähintään 200 päivää, katsotaan työnantajan myötävaikuttaneen työntekijän päätökseen irtisanoutua.
  • Työntekijä on täyttänyt uudelleen työttömyysturvalaissa tarkoitetun työssäoloehdon kokonaan muun kuin alun perin irtisanoneen työnantajan palveluksessa.

Julkaistu 25.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358