Malli sopimusrungoksi

Sopimuksesta tai siihen liitetystä erillisestä selvityksestä tulee ilmetä ainakin:

 • sopimusosapuolet
 • sopimuksen tausta ja tarkoitus
  • työsuhteen päättymispäivä
 • sopimusehdot
  • kokonaiskorvauksen euromäärä sekä ilmoitus siitä, monenko kuukauden palkkaa kokonaiskorvaus vastaa
  • kokonaiskorvaukseen sisältyvä korvaus palkkaetujen menetyksestä
 • työttömyyspäivärahan maksutiedot ja etuuden maksanut työttömyyskassa
  • miltä ajalta työttömyyspäivärahaa on maksettu ja ko. ajan kertymätiedot
 • korvauksen maksaminen
  • työntekijälle maksettava osuus
  • TVR:lle maksettava osuus eli työsopimuslain mukainen vähennys
  • mikäli TVR:lle tehtävä vähennys tehdään lain mukaista pienempänä tai vähennystä ei tehdä lainkaan, riittävä selvitys vähennyksen kohtuullistamisen tai kokonaan pois jättämisen perusteista
  • määräys työnantajan velvollisuudesta maksaa vähennys TVR:lle ja lähettää sopimusjäljennös TVR:lle tiedoksi
  • eräpäivä TVR:lle maksettavalle osuudelle
  • viivästyskorko.

Päivitetty 30.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358