Ohjeet vähennyksen maksamiseksi

Työnantaja maksaa korvauksesta vähennetyn rahamäärän Työttömyysvakuutusrahastolle eli TVR:lle.

TVR lähettää työnantajalle sopimukseen tai lainvoimaiseen tuomioon perustuvan laskun sen jälkeen, kun allekirjoitettu sopimus tai lainvoimainen tuomio on toimitettu TVR:lle tiedoksi. TVR lähettää laskun noin kaksi viikkoa sopimuksen tai tuomion toimittamisesta työnantajan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään kirjattuun postiosoitteeseen. TVR pyytää työnantajaa ilmoittamaan mahdollisen poikkeavan laskutusosoitteen.

Halutessasi maksaa TVR:n osuuden jo ennen laskun saamista, tai muissa laskutukseen liittyvissä kysymyksissä, voit soittaa palvelunumeroomme 09 4242 7007 (arkisin klo 9.30 - 15.00).

Korvauksen verotus ja muut lakisääteiset pidätykset

Työnantaja maksaa TVR:n osuuden korvauksesta (vähennys) TVR:lle bruttomääräisenä.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijälle maksettavasta korvauksesta ei makseta työttömyysvakuutusmaksua. Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana pidetään työ- tai virkasuhteessa saatua palkkaa tai muuta vastiketta, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Palkkakäsitteen ulkopuolelle jää kuitenkin tiettyjä eriä, muun muassa työsopimuksen tai virkasuhteen päättämisestä maksettava korvaus, muu vahingonkorvaus tai työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettava korvaus.

Verotus

Työntekijälle tuomion tai sopimuksen nojalla maksettavasta korvauksesta pidätetään ennakonpidätys normaalisti. Verottaja tulkitsee tuloverolain 78 §:ää siten, että irtisanomiseen liittyvät vahingonkorvaukset ovat kokonaisuudessaan veronalaista tuloa. Myös aineettomasta vahingosta maksettava korvaus on siis tuloveron alaista korvausta (Verottajan syventävät vero-ohjeet A59/200/2014).

Eläkevakuutusmaksut

TyEL-vakuutukseen ilmoitettava työntekijän palkka eli TyEL-palkka on useimmiten sama kuin ennakonpidätyksen alainen palkka verotuksessa. TyEL-palkan ulkopuolelle jää kuitenkin tiettyjä eriä, esimerkiksi erilaisia vahingonkorvauksia. Lähtökohtaisesti korvaus laittomasta irtisanomisesta ei kuulu TyEL-palkkaan.
TVR suosittelee kuitenkin aina tarkistamaan työntekijälle maksettavan korvauksen verotukseen ja muihin lakisääteisiin pidätyksiin liittyvät seikat verottajalta tai muulta maksun kantajalta (eläkeyhtiö tms.).

Päivitetty 5.10.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358