Sopiminen

Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukainen korvaus on yhteensovitettava työttömyysetuuksien kanssa myös silloin, kun korvausta maksetaan osapuolten sopimuksen perusteella. Tällä sivulla kerromme, miten Työttömyysvakuutusrahasto eli TVR auttaa yhteensovituksen tekemisessä.

Sopijapuolten vastuut

  • Sopijapuolet ovat yhdessä velvollisia sopimaan työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta maksettavan korvauksen ja ansiosidonnaisen työttömyysetuuden yhteensovittamisesta.
  • Työnantaja on velvollinen toimittamaan TVR:lle jäljennöksen allekirjoitetusta sovintosopimuksesta ja tilittämään korvauksesta tehdyn vähennyksen.
  • TVR kommentoi sopimusluonnoksia sopijapuolten pyynnöstä ja sitoutuu antamiinsa sopimuskommentteihin.

Menettely

Laki ei edellytä sopimuskommentin pyytämistä TVR:ltä. Kommentointimenettely kuitenkin käytännössä vähentää tarvetta tehdä muutoksia allekirjoitettuihin sopimuksiin, joten suosittelemme kommentin pyytämistä aina työsuhteen päättymisriitoja sovittaessa. TVR käsittelee kaikki sopimuskommenttipyynnöt luottamuksellisesti.

Riitojen sopimisessa huomioitavaa

Kun sopijapuolet sopivat työnantajan korvausvelvollisuudesta, sopimuksessa on erikseen mainittava kokonaiskorvaus sekä siihen sisältyvistä, työntekijälle työttömyydestä johtuvista, ennen sopimuksen tekemistä menetetyistä palkkaeduista maksettava korvaus. Syventävistä ohjeista löydät mallin sopimuksessa vaadittujen tietojen esittämisestä.

Työsuhteen päättymisriidan sopiminen ei ole täysin vapaata, vaan sopijapuolten on otettava yhteensovitus huomioon. Yhteensovituksen laskeminen kuvataan tarkemmin syventävissä ohjeissa. Yhteensovituksen jättäminen kokonaan tekemättä tulee kyseeseen vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Yhteensovitusvelvollisuus on hyvä ottaa huomioon jo sopijapuolten neuvotellessa korvauksesta.

Työttömyyskassa arvioi työsuhteen päättymiseen liittyviä sopimuksia työttömyysturvalain näkökulmasta. TVR:llä ei ole valtuuksia ohjata kassoja niiden sopimuksia koskevissa tulkinnoissa. Työntekijän on suositeltavaa tarkistaa sopimusta koskevat tulkinnat työttömyyskassastaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Ota yhteyttä

Päivitetty 5.10.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358