Yhteensovitus pääpiirteissään

Työnantaja, joka on päättänyt työsuhteen työsopimuslain säädösten vastaisesti, on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta. Korvaus on pääsääntöisesti enintään työntekijän 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Korvauksesta, siltä osin kuin se on korvausta työntekijälle ennen tuomion julistamista tai antamista menetetyistä työttömyydestä johtuvista palkkaeduista, on vähennettävä 75 prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta. Vähennys tehdään myös maksettaessa korvausta perusteettoman lomautuksen johdosta.

Vähennys tehdään myös peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta. Näissä tapauksissa tilitys tehdään Kelalle.

Tuomioistuimen on varattava TVR:lle ja etuuden maksaneelle työttömyyskassalle tilaisuus tulla kuulluksi. Tuomioistuimen on myös velvoitettava työnantaja maksamaan korvauksesta vähennetty rahamäärä TVR:lle ja toimitettava asiassa annettu lainvoiman saanut tuomio tai päätös sille tiedoksi.

Tuomioistuin voi tehdä korvauksesta pääsääntöä pienemmän vähennyksen tai jättää vähennyksen kokonaan tekemättä, jos se on korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus huomioon ottaen kohtuullista. Lisätietoa yhteensovituksesta tuomioistuimissa löydät Tuomioistuinprosessi-sivulta.

Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia korvausvelvollisuudesta. Tällaisessa sopimuksessa on erikseen mainittava sovittu kokonaiskorvaus sekä siihen sisältyvä työntekijälle työttömyydestä johtuvista, ennen sopimuksen tekemistä menetetyistä palkkaeduista, maksettava korvaus. Korvauksesta on tehtävä vähennys noudattaen, mitä TSL 12 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Sopimustilanteessa työnantaja vastaa siitä, että korvauksesta vähennetty rahamäärä suoritetaan TVR:lle ja sopimusjäljennös toimitetaan sille tiedoksi. Lisätietoa yhteensovituksesta työsuhteen päättymisriitaa sovittaessa löydät Sopiminen-sivulta.

Yhteensovituksen tilittämisestä saat lisätietoa Maksuohjeet-sivulta.

Sopimassa työsuhteen päättymisriitaa?
Voit pyytää TVR:ltä sopimuskommentin vähennyksen tekemisestä. Tarkemmat tiedot kommentointimenettelystä löydät Sopiminen-sivulta.

Ota yhteyttä

Päivitetty 5.10.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358