Maksuvelvollisuus eri yhtiömuodoissa

Alla olevista taulukoista voit tarkistaa, keitä maksuvelvollisuus eri yritysmuodoissa koskee ja ketkä ovat osaomistajia.

Keskeisiä käsitteitä

Johtava asema: toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai sitä vastaava asema

Perheenjäsen: avio- ja avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat sukulaiset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa (esimerkiksi lapset, vanhemmat ja isovanhemmat)

Vuodesta 2016 alkaen

Osakeyhtiön osakkaiden ja heidän perheenjäsentensä maksuvelvollisuus

Omistus/äänimääräJohtava asema
KylläEi
Yksin alle 15 % palkansaaja palkansaaja
15–30 % osaomistaja palkansaaja
yli 30 % ei maksuvelvollisuutta, koska on yrittäjä* palkansaaja
50 % ei maksuvelvollisuutta, koska on yrittäjä* osaomistaja
yli 50 % ei maksuvelvollisuutta, koska on yrittäjä* osaomistaja
Yhdessä perheenjäsenten kanssa
(omistaa myös itse)
alle 30 % palkansaaja palkansaaja
30 - alle 50 % osaomistaja palkansaaja
50 % osaomistaja osaomistaja
yli 50 % ei maksuvelvollisuutta, koska on yrittäjä* osaomistaja
Perheenjäsenten omistus
(ei omista itse)
alle 30 % palkansaaja palkansaaja
30 - alle 50 % osaomistaja palkansaaja
50 % tai yli osaomistaja osaomistaja

*) 1.1.2016 alkaen työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu siten, että se ei ole enää sidottu YEL- tai MYEL-vakuutuksen ottamiseen. Henkilö, joka täyttää YEL 3 §:n tai MYEL 3-5 §:n ehdot, on yrittäjä tai maatalousyrittäjä, eikä hänellä ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta.

Omistajien ja heidän perheenjäsentensä maksuvelvollisuus muissa yhtiömuodoissa

YhtiömuotoTyöttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus
Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yrittäjä itse ei maksuvelvollisuutta
Yrittäjän puoliso ei maksuvelvollisuutta
Muu samassa taloudessa asuva perheenjäsen, joka saa palkkaa ja on työsuhteessa osaomistaja
Avoin yhtiö Yhtiömies* ei maksuvelvollisuutta
Yhtiömiehen perheenjäsen** osaomistaja
Kommandiittiyhtiö Vastuunalainen yhtiömies* ei maksuvelvollisuutta
Yhtiömiehen perheenjäsen** osaomistaja
Äänetön yhtiömies, joka ei ole vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen palkansaaja
Äänetön yhtiömies, joka on vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen** osaomistaja

*) 1.1.2016 alkaen työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu siten, että se ei ole enää sidottu YEL- tai MYEL-vakuutuksen ottamiseen. Henkilö, joka täyttää YEL 3 §:n tai MYEL 3-5 §:n ehdot, on yrittäjä tai maatalousyrittäjä, eikä hänellä ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta.

**) Jos avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen määräämisvaltaa on rajoitettu yhtiösopimuksella, tämä vaikuttaa siihen, onko samassa taloudessa asuva perheenjäsen osaomistaja.

Huom. Yllä esitetyt taulukot eivät sisällä kaikkia erityistilanteita, joten pyydämme, että tutustut tarvittaessa myös tarkempiin maksuvelvollisuutta ja osaomistajuutta koskeviin ohjeisiin. 

Huomiothan myös nämä:

  • Osakeyhtiön itse omistamia osakkeita ei oteta huomioon, kun tarkastellaan omistajien määräysvaltaa.
  • Myös ns. välillinen omistus toisen yrityksen tai yhteisön kautta otetaan huomioon määriteltäessä omistamista tai määräämisvaltaa.
  • Osaomistajia voi olla myös muissa yrityksissä ja yhteisöissä, esimerkiksi osuuskunnissa ja asunto-osakeyhtiöissä.

Vuonna 2015 ja sitä aiemmin

Osakeyhtiön osakkaiden ja heidän perheenjäsentensä maksuvelvollisuus 

Omistus/äänimääräJohtava asema
KylläEi
Yksin alle 15 % palkansaaja palkansaaja
15–30 % osaomistaja palkansaaja
yli 30 %

ei maksuvelvollisuutta, jos YEL 
(muutoin osaomistaja)

palkansaaja
50 % ei maksuvelvollisuutta, jos YEL 
(muutoin osaomistaja)
osaomistaja
yli 50 % ei maksuvelvollisuutta osaomistaja
Yhdessä perheenjäsenten kanssa
(omistaa myös itse)
alle 30 % palkansaaja palkansaaja
30 - alle 50 % osaomistaja palkansaaja
50 % osaomistaja osaomistaja
yli 50 % ei maksuvelvollisuutta osaomistaja
Perheenjäsenten omistus
(ei omista itse)
alle 30 % palkansaaja palkansaaja
30 - alle 50 % osaomistaja palkansaaja
50 % tai yli osaomistaja osaomistaja

*) Huom. Nykyinen YEL on tullut voimaan 1.1.2011 ja sisältää siirtymäsäännöksiä, joiden perusteella 50 % tai alle omistava voi kuulua TyEL:n piiriin vuoden 2013 loppuun ja on tällöin osaomistaja.

Omistajien ja heidän perheenjäsentensä maksuvelvollisuus muissa yhtiömuodoissa

YhtiömuotoTyöttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus
Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yrittäjä itse ei maksuvelvollisuutta
Yrittäjän aviopuoliso tai samassa taloudessa asuva perheenjäsen ylenevässä tai alenevassa polvessa ei maksuvelvollisuutta
Yrittäjän avopuoliso osaomistaja
Avoin yhtiö Yhtiömies ei maksuvelvollisuutta
Yhtiömiehen perheenjäsen* osaomistaja
Kommandiittiyhtiö Vastuunalainen yhtiömies ei maksuvelvollisuutta
Yhtiömiehen perheenjäsen* osaomistaja
Äänetön yhtiömies, joka ei ole vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen* palkansaaja
Äänetön yhtiömies, joka on vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen* osaomistaja

*) Jos avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen määräämisvaltaa on rajoitettu yhtiösopimuksella, tämä vaikuttaa siihen, onko samassa taloudessa asuva perheenjäsen osaomistaja.

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358