Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuus

Vuodesta 2016 alkaen

Vuodesta 2016 alkaen työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus määräytyy palkkasumman mukaan. Työnantajalla on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksu, jos hän maksaa kalenterivuoden aikana työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1200 euroa.

Työnantajan tulee aina pidättää maksuvelvollisuuden piiriin kuuluvan työntekijän palkasta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu, vaikka palkkasumma jäisikin alle palkkasummarajan. Tällöin pidätetty palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu jää työnantajalle.

Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuudesta säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

Jos yrittäjä, maatalousyrittäjä tai maatalousyrittäjän perheenjäsen kuitenkin yrittäjätoiminnan ohella työskentelee työsuhteessa toisen palveluksessa, maksuvelvollisuus koskee tästä työstä saatavaa palkkaa. 

Eläkkeelle jääminen ei vaikuta maksuvelvollisuuteen. Jos eläkkeellä oleva henkilö työskentelee, hänen palkkansa kuuluu maksuvelvollisuuden piiriin. Maksuvelvollisuus kuitenkin päättyy, kun työntekijä täyttää 65 vuotta.

Vuosi 2015 ja sitä aiemmat vuodet

Vuoden 2015 loppuun asti työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee 17–64-vuotiaita lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia työntekijöitä. Velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus on työnantajalla, jolla on palveluksessaan työ- tai virkasuhteessa työntekijöitä kalenterivuoden aikana yhteensä yli 12 työpäivää.

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

  • päätoimestaan YEL- tai MYEL-vakuutettu
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja avoimen yhtiön yhtiömies
  • alle 17-vuotias henkilö (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
  • 65 vuotta täyttänyt henkilö (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun).

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus

Yrittäjällä ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta yritystoiminnassaan saadusta työtulosta. Tarkista yrityksessä työskentelevien osakkaiden ja perheenjäsenten maksuvelvollisuus. Ilmoita heidän palkkansa TVR:lle, jos he ovat maksuvelvollisia.

Ilmoita arvio koko vuoden palkkasummasta TVR:lle.

Ilmoita ennakkopalkkasumman muutoksesta TVR:lle

Ilmoita lopullinen palkkasumma TVR:lle viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 

Jos palkanmaksu on riittävän säännöllistä, TVR toimittaa ennakkoa koskevan päätöksen ja maksulomakkeet marras-tammikuussa. Tarkista päätöksen tiedot, ja ilmoita tarvittaessa korjaus palkkasummaan. Voit myös itse hakea ennakon määräämistä.

  

Päivitetty 17.11.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358