Mitä palkkaa maksuvelvollisuus koskee?

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana pidetään työ- ja virkasuhteessa saatua palkkaa, tulospalkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä. Myös esimerkiksi konkurssipesän, palkkaturvasta huolehtivan viranomaisen tai muun sijaismaksajan maksama vastike katsotaan palkaksi.

Ilmoitettavia palkkoja ovat esimerkiksi

  • kuukausi-, tunti- ja urakkapalkka
  • luontoisedut verotusarvon suuruisina
  • vuosiloma-palkka ja lomaraha
  • ikälisät ja vuorotyölisät
  • sairausajan palkka sekä
  • ulkomaantyöstä vakuutuspalkka.

Sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut perustuvat samaan palkkasummaan. Palkat ilmoitetaan bruttopalkkoina, joista ei ole vähennetty ennakonpidätystä eikä sosiaali- ja eläkemaksuja.

Päivitetty 23.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358