Perheenjäsenen määritelmä

Perheenjäseniä ovat henkilön avio- ja avopuoliso sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat lapset, vanhemmat ja isovanhemmat. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävät rinnastetaan aviopuolisoihin.

Perheenjäsenen osaomistajuus avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä

Silloin kun määritellään, ovatko avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten perheenjäsenet osaomistajia, otetaan huomioon erityisesti yhtiömiehen määräämisvalta.

Osaomistajaksi katsotaan kommandiittiyhtiössä työskentelevä äänetön yhtiömies, joka on vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen. Edellytyksenä on, ettei vastuunalaisen yhtiömiehen määräysvaltaa ole rajoitettu yhtiösopimuksella.

Määräämisvalta ei ole sama asia kuin laskennallinen omistusosuus, sillä omistusosuudesta huolimatta yhtiömiehillä on täysi määräysvalta yhtiössään. Kunkin yhtiömiehen määräysvalta riippuu siitä, onko sitä hänen osaltaan rajoitettu yhtiösopimuksella. Jos avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen määräämisvaltaa ei ole rajoitettu, määräämisvallan katsotaan olevan hyvin merkittävä. Näin ollen kyseisen yhtiömiehen kanssa samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä pidetään osaomistajana.

Esimerkki
Kaivinkone Ky:ssä on kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, Virtanen ja Järvinen. Määräysvaltaa ei ole rajoitettu yhtiösopimuksella. Virtasen kanssa samassa taloudessa asuva 20-vuotias lapsi työskentelee yrityksessä avustavissa tehtävissä.

Virtanen ja Järvinen eivät ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia, koska he ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä. Lapsi on työttömyysvakuutuksessa osaomistaja, koska perheenjäsen on vastuunalainen yhtiömies, jonka määräysvaltaa ei ole rajoitettu.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perheenjäsenen osaomistajuus

Vuodesta 2016 alkaen yksityisen elinkeinoharjoittajan puoliso ei ole maksuvelvollisuuden piirissä. Muut perheenjäsenet ovat maksuvelvollisia osaomistajia, jos he ovat työsuhteessa ja saavat palkkaa.

Vuoden 2015 loppuun asti yksityisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa työskentelevä aviopuoliso ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, koska hän ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Sama koskee yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, joka on elinkeinonharjoittajalle suoraan sukua ylenevässä tai alenevassa polvessa. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa työskentelevä avopuoliso sen sijaan kuuluu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin ja on työttömyysvakuutuksessa osaomistaja.

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358