Työnantajuuden elinkaari

Palkanmaksun alkaminen

Kun aloitat palkanmaksun, tarkista työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutesi.

Voit hakea ennakkoa ja ilmoittaa yrityksesi ennakkopalkkasumman helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Ennakon hakemuksen voit tehdä myös postittamalla alla olevan Ennakon hakemus/muutos -lomakkeen. Hakemus kannattaa tehdä heti, kun palkanmaksu alkaa.

Ennakkopalkkasumman tulee vastata lopullista palkkasummaa mahdollisimman tarkasti. Voit muuttaa ennakkopalkkasummaa vakuutusvuoden aikana, jos arviosi vuoden aikana maksettavista palkoista muuttuu.
TVR:llä on lakiin perustuva oikeus määrätä, muuttaa tai poistaa ennakko myös omasta aloitteestaan vakuutusvuoden aikana.

Postitamme maksulomakkeet työttömyysvakuutusmaksujen maksamista varten. Työttömyysvakuutusmaksun ennakot tulee maksaa maksulomakkeilla mainittuihin eräpäiviin mennessä.

Säännöllinen palkanmaksu

Jos palkanmaksusi on säännöllistä, TVR lähettää sinulle marras-tammikuussa seuraavan vuoden ennakkoa koskevan päätöksen ja maksulomakkeet.

Tarkista päätöksen tiedot ja ilmoita TVR:lle tarvittaessa korjaus ennakkopalkkasummaan. Ennakon muutosta voit hakea helposti sähköisessä asiointipalvelussamme tai postittamalla Ennakon hakemus/muutos -lomakkeen.

Kausiluonteinen palkanmaksu

Jos toimintasi on kausiluonteista  ja kohdistuu esimerkiksi vain kesäaikaan, voit saada ennakkoa koskevan päätöksen ja maksulomakkeet vasta liiketoiminnan käynnistyttyä.

Muutoksia yritystoiminnassa tai palkanmaksussa

Jos yrityksesi palkanmaksussa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia kesken vakuutusvuoden, ilmoitathan meille muutoksesta.

Huomioitavia muutoksia ovat muun muassa:

  • Arvio palkkasummasta muuttuu
  • Yritys sulautuu tai jakautuu
  • Konkurssi- tai yrityssaneeraustilanteet
  • Palkanmaksu loppuu kesken vuoden
  • Osaomistajuudessa tapahtuu muutoksia

Muutoksista voit ilmoittaa helposti sähköisessä asiointipalvelussamme tai postittamalla Ennakon hakemus/muutos -lomakkeen.

Palkanmaksun päättyminen

Jos palkanmaksusi päättyy kesken vuoden, voit muuttaa ennakkopalkkasumman vastaamaan toteutunutta palkkasummaa.

Ennakon muutosta voit hakea helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Ennakon hakemuksen voit tehdä myös postittamalla Ennakon hakemus/muutos -lomakkeen.

Edellisen vuoden toteutuneet palkkasummat tulee aina ilmoittaa vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Palkkasummailmoituksen voit tehdä helposti sähköisessä asiointipalvelussamme tai postittamalla Palkkasummailmoitus-lomakkeen.

Toiminnan lakkaaminen

Jos yrityksesi toiminta lakkaa kesken vakuutusvuoden, työttömyysvakuutusmaksu voidaan määrätä TVR:n toimesta tai työnantajan pyynnön perusteella myös kesken vuotta. Yrityksen toiminta voi lakata kesken vakuutusvuoden esimerkiksi konkurssin seurauksena.

Ilmoittaminen

Voit tehdä kaikki ilmoitukset helposti sähköisessä asiointipalvelussamme.

Tutustu sähköiseen asiointipalveluun

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun

Voit lähettää kaikki ilmoitukset myös postitse.

Lomakkeet

Päivitetty 25.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358